Сублимация

Сублимация

Сублимацията (понякога наричан още възпарение) е физичен процес, при който твърдите вещества преминават непосредствено в пари без да преминават през течно състояние. Или иначе казано – твърдото вещество преминава в пари без да се стопи. Чрез охлаждане на парите се получава и крайният продукт – отново веществото в твърдо състояние. Процесът протича с поглъщане на топлина, която се нарича сублимационна топлина. Тя се изразходва

продължавай да четеш
, ,